RAASIKU VALLA  RAAMATUKOGUS.

  Raamatukogu klaaskapis on näitus erinevatest teatmeteostest läbi ajaloo.
  Näitus on Urmas Noore erakogust!