Raasiku valla raamatukogud lähtuvad avalike ürituste pildistamisel ja
filmimisel Isikuandmete kaitse seaduse (jõust. 15.01.2019) § 11
 
Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina
jäädvustamise puhul avalikustamise eesmärgil andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis,
mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. 
Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul,
mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.