Pikendamine

Tagastamistähtaja saabumisest teavitatakse lugejat raamatukogutarkvara Urram kaudu automaatselt e-kirjaga.

Teavikute tagastamistähtaega saab pikendada, kui teavikutele ei ole tekkinud järjekorda.

Pikendusperiood on sama pikk kui laenutusperiood (raamatutel 21 päeva ning perioodikaväljaannetel 7 päeva).

Pikendada saab ka raamatukokku tulemata:

  • helistades
  • saates e-kirja
  • vastates automaatsele meeldetuletusteatele
  • raamatukogu lugejaportaalis Urram kaudu (1 kord)

Kasulikke linke