Lugejaks registreerimine
Raamatukogust teavikute laenamiseks on vajalik registreeruda lugejaks. Lugejaks vormistatakse laenutusletis pildi ja isikukoodiga dokumendi alusel. Lugejapiletiks on ID-kaart.
Teavikute kasutamiseks kohapeal ei ole lugejaks registreerimine vajalik. Raamatukogu lugejaks vormistamisel tuleb täita registreerimise leht.

 

Kuni 16-aastaste laste lugejaks registreerimisel on vaja vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikku nõusolekut.

 

Kord aastas vajab laenutusõigus pikendamist. Selle käigus kontrollitakse ja vajadusel uuendatakse isikuandmeid (aadress, telefon, e-post). Nende muutumisest palume raamatukogu teavitada.

 

Kojulaenutus
Raamatuid on võimalik koju laenutada 21 kalendripäevaks ja perioodikat 7 kalendripäevaks. Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama hiljemalt laenutustähtaja möödudes. Raamatukoguprogramm ei lase pikendada, kui keegi on teaviku reserveerinud.

Reserveerimise võimalused - Soovi korral on lugejal võimalik panna ennast hetkel välja laenutatud teaviku saamiseks järjekorda kas
- raamatukogus kohapeal,
- meili teel või
- logides sisse elektronkataloogi Urram.

Teaviku raamatukogusse saabumisest teavitatakse lugejat. Teavikut hoitakse lugeja nimel 3 raamatukogu lahtiolekupäeva, pärast mida kaotab lugemisjärjekord automaatselt kehtivuse.

 

Tähtaaja pikendamine
Tagastamistähtaja osas informeeritakse lugejat programmi poolt automaatselt e-kirjaga.
Teavikute tagastamistähtaega saab pikendada, kui teavikutele ei ole tekkinud järjekorda.
Pikendusperiood on sama pikk kui laenutusperiood (raamatutel 21 päeva ning perioodi-kaväljaannetel 7 päeva).
Tagastamistähtaega saab pikendada 10 korda või maksimaalselt 6 kuud.

Pikendada saab ka raamatukokku tulemata:
-helistades
-saates e-kirja
-vastates automaatsele meeldetuletusteatele
-raamatukogu elektronkataloogis Urram (sisselogimine ID-kaardi või raamatukogutöötaja vahendusel määratud salasõnaga)