Peningi Raamatukogu

on avatud

kolmapäeviti kl 10.30 - 18.00

 

 

Reserveerida saab raamatuid lugejaportaali URRAM lugeja.ee kaudu.

Tagastamistähtaegu saab pikendada telefoni või e-kirja teel.