Ajalugu

 • Aruküla kogukonna territooriumil oli raamatukogu arvatavasti olemas juba 1901. aastast.
 • Aastatel 1901-1921 asus raamatukogu vene õigeusukiriku juures asuvas kihelkonnakoolis.
 • 1921.a. toodi kool üle Aruküla alevikus asuvasse Baranoffide mõisa ja sinna sai ka raamatukogu uue asukoha, jäädes sellesse majja 1945.aastani.
 • Esimene teadaolev raamatukogu juhataja oli õpetaja Elviine Steinmann. 1930. aastast aga õpetaja Jaak Kukmann, hilisema nimega Kalvik, kes jäi sellesse ametisse 1945. aastani.
 • 1946. aastast töötas raamatukogus Aliide Sooster, kes oli ühtlasi ka rahvamaja juhataja. Hoone, milles raamatukogu asus, oli rahvamaja, mis sõjategevuses kannatada ei saanud.
 • 1947-1948.a. juhatas raamatukogu August Sooster.
 • 1955-1968.a. oli Aruküla raamatukogu juhatajaks Anne-Liis Sooster-Pitkänen.
 • 1957.a. sai raamatukogu lõpuks uued ruumid tuletõrjedepooks ehitatud hoonesse, mis oli senini seisnud tühjana. Asukoht oli väga soodne – kaupluse, sidejaoskonna, raudteejaama juures.
 • 1968.a. 1.augustist asus ametisse Aino Jõeäär (hiljem Aino Sepp). Aino töötas Aruküla raamatukogu juhatajana 1982. aastani. Need aastad olid raamatukogu arengus väga tegusad.
 • Järgnevate aastate jooksul oli ametis mitu noort naist.
 • 1982-1984 Heidi Orasmaa
 • 1984-1987 Sirje Okapuu
 • 11 aastat pühendas end Aruküla raamatukogu arengule Meeli Veskus. Tema juhatuse all tegutses raamatukogu aastatel 1987-1998.
 • Suureks probleemiks oli raamatukogus ruumipuudus. Tänu Meelile lahenes ka raamatukogu ruumide probleem. 1998. a. detsembris lõppesid vaidlused raamatukogu ümberpaigutamise üle. Uuel aadressil Piiri 12 on raamatukogul pinda senise 77m2 asemel 200m2.
 • 1999.a. jaanuarist sai uueks juhatajaks Kristiina Jõgi, kes lahkus septembrist, kuna asus edasi õppima.
 • 1999.a. lõpust töötas Aruküla raamatukogu juhatajana Eda Neeme.  Raamatukogu koliti uude asukohta ning 10.okt.1999.a. oli pidulik avamine. Eda lahkus raamatukogust 2018.a.
 • 2004.a. läksime üle veebipõhisele Eesti tarkvaraprogrammile URRAM. Elektonkataloog asub aadressil www.lugeja.ee. Toimib elektrooniline laenutus.
 • 2018.a. liideti olemasolevad valla raamatukogud Raasiku valla raamatukoguks, Aruküla raamatukogu jätkab haruraamatukoguna. Raamatukoguhoidjatena töötavad 1999.aastast Külliki Kalda ja 2019. aastast Kati Karu.

Kasulikke linke